Zgłaszanie, planowanie, przydzielanie, zarządzanie i raportowanie zadań związanych z obsługą techniczną może być wsparte przez aplikację, co skutkuje obniżeniem kosztów operacyjnych oraz wzrostem zadowolenia klientów

Efektywne zarządzanie zadaniami obsługi technicznej jest kluczowe dla utrzymania bezawaryjnego działania infrastruktury. Aplikacja Zgłoszenia bieżące systemu ARCHIBUS automatyzuje wszystkie kroki procesu obsługi zgłoszeń bieżących, od zgłoszenia, przez zatwierdzanie, planowanie i wystawianie zlecenia, po zamykanie i weryfikację. Funkcjonalność zgłoszeń bieżących wspomaga obniżanie kosztów operacyjnych poprzez kontrolę procesów i zapewnienie dostępu do aktualnych informacji. Centralne repozytorium danych daje możliwość lepszego planowania i budżetowania, co prowadzi do optymalizacji zasobów. Dostęp do narzędzi, gdzie klienci wewnętrzni lub zewnętrzni mogą zgłaszać problemy i śledzić ich realizację na każdym kroku procesu, przyczynia się do wzrostu ich satysfakcji.

Funkcjonalności i raporty obejmują:

 • Otwarte zgłoszenia prac wg typów i statusów
 • Raportowanie obciążenia techników z szacowanymi godzinami pracy
 • Koszty zgłoszeń prac
 • Porównanie kosztów i budżetu zgłoszeń prac
 • Zarchiwizowane zgłoszenia prac
 • Koszty zarchiwizowanych zgłoszeń prac
 • Elastyczny workflow
 • Planowanie czasu techników i narzędzi
 • Wydajność ekip roboczych
 • Automatyczne eskalacje i powiadomienia
 • Szacowane koszty: branżystów, narzędzi, części zamiennych
 • Wyniki ankiety zadowolenia
 • Eskalacje zgłoszeń prac
 • Kontrola umów serwisowych (SLA)
 • I wiele więcej