Kierownicy obiektów muszą efektywnie zarządzać wyposażeniem poprzez cały cykl życia – od nabycia, poprzez eksploatację, zmiany przeznaczenia, aż do likwidacji

Aplikacja Zarządzanie wyposażeniem systemu ARCHIBUS dostarcza zintegrowany widok wszystkich zasobów, włączając nieruchomości, budynki, grunty, budowle oraz urządzenia i meble. Aplikacja mobilna pozwala na przeprowadzanie oceny wyposażenia w terenie a konsole webowe dają możliwość wglądu w kluczowe dane wyposażenia. Pozwala to zoptymalizować podejmowane decyzje. Funkcjonalności te wspomagają bieżące zarządzanie zasobami nieruchomości i ich infrastrukturą.

Funkcjonalności i raporty obejmują:

 • Podsumowanie finansowe dla nieruchomości wg krajów
 • Lokalizacja zasobów na mapach GIS
 • Lokalizacja wyposażenia na podkładach DWG
 • Ewidencja zasobów w oparciu o standardy
 • Aktualne i historyczne działania na wyposażeniu
 • Konsola zarządzania wyposażeniem
 • Konsola likwidacji wyposażenia
 • Konsola systemów wyposażenia
 • Wizualizacja powierzchni obsługiwanej przez urządzenia
 • Analiza kosztów eksploatacji oraz konieczności wymiany urządzeń
 • Kalkulacja amortyzacji
 • Gwarancje, umowy serwisowe i polisy ubezpieczeniowe wyposażenia
 • Definiowanie zespołów wsparcia i obsługi urządzeń
 • Możliwość rejestracji oraz inwentaryzacji urządzeń za pomocą aplikacji webowej oraz mobilnej
 • I wiele więcej