Centralizacja i automatyzacja administracji związanej z umowami najmu podnosi efektywność, zmniejsza ilość popełnianych błędów oraz daje podstawę do kompleksowych decyzji biznesowych

Organizacje z rozległym portfolio umów najmu borykają się z wyzwaniem śledzenia wielu różnych terminów oraz innych zmieniających się warunków umów. Poleganie na ręcznym procesie zarządzania umowami może prowadzić do błędów, wynikających z braku właściwej informacji. Może to skutkować zapominaniem o terminach odnawiania umów, niezadowoleniem współpracowników a nawet naliczaniem kar umownych. Aplikacja webowa Zarządzanie umowami najmu dostarcza scentralizowane repozytorium danych, elastyczne konsole oraz automatyczne alerty. Wdrożenie aplikacji wspomoże zbieranie danych, zautomatyzuje zarządzanie umowami oraz zwiększy możliwości analityczne przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i redukcji kosztów.

Funkcjonalności i raporty obejmują:

 • Raporty i analizy wg budynków, budowli oraz gruntów
 • Okresowe koszty wg miesięcy, umów i pozycji
 • Przychody netto z umów wg miesięcy
 • Koszty umów wg lat
 • Wydatki związane z umowami wg lat
 • Daty wygasania umów oraz opcji
 • Szczegóły dotyczące umów, budynków oraz gruntów
 • Personalizowane alerty
 • Rejestrowanie odpowiedzialności stron umowy
 • Rejestrowanie aneksów do umów
 • Analizy kosztów okresowych
 • Narzędzia graficzne do wskazywania i prezentacji lokalizacji na mapach
 • I wiele więcej