Upraszcza i organizuje w pełni proces przeprowadzki dla jednej lub wielu osób, lub departamentów

Zarządzanie przeprowadzkami pozwala zwiększyć ich efektywność oraz wprowadzania zmian organizacyjnych, umożliwiając kompleksowe planowanie procesu i minimalizując przestoje w pracy organizacji. Aplikacja Zarządzanie przeprowadzkami systemu ARCHIBUS pozwala zarządzać różnego rodzaju przeprowadzkami, zaczynając od prostych przeprowadzek pojedynczych pracowników po złożone, wieloetapowe przenosiny zintegrowane z procesami budowlanymi. Aplikacja pomaga zredukować czas trwania, złożoność oraz koszty związane z przeprowadzkami, poprzez uporządkowanie wszystkich zleceń przeprowadzek oraz powiązanych informacji w scentralizowanej bazie. Dzięki dostępowi przez przeglądarkę do widoków przedstawiających zadania, zmiany statusów i harmonogramy uczestnicy przeprowadzek mogą łatwo współpracować, unikając powielania zadań oraz minimalizując koszty przeprowadzek.

Funkcjonalności i raporty obejmują:

 • Zgłaszanie przeprowadzek pracowników
 • Edycja przeprowadzek
 • Przeglądanie zgłoszonych przeprowadzek
 • Szacowanie kosztów przeprowadzek
 • Kierowanie przeprowadzek do zatwierdzenia
 • Analiza arkusza przeprowadzek grupowych
 • Raport dot. przeprowadzek grupowych
 • Raport dot. rotacji pracowników i wyposażenia
 • Wykresy rotacji pracowników i wyposażenia wg departamentów
 • Wystawianie zleceń przeprowadzek
 • Zatwierdzanie przeprowadzek
 • Definiowanie kwestionariuszy przeprowadzek
 • I wiele innych