Poprawa analiz i zarządzania nieruchomościami daje możliwość lepszego wspacia misji organizacji

Scentralizowane repozytorium aktualnych i łatwo dostępnych danych jest podstawą strategicznego zarządzania portfolio nieruchomości. Aplikacja webowa Zarządzanie portfolio wspomaga gromadzenie i analizowanie danych poprzez odpowiednie agregowanie informacji z poszczególnych nieruchomości i prezentowanie ich w skonsolidowanych widokach. Za pośrednictwem aplikacji, można śledzić aktualne i planowane nieruchomości, powierzchnie własne i najmowane oraz koszty związane z utrzymaniem budynków. Umożliwia to wnikliwe planowanie i realizację budżetów. Możliwość drążenia szczegółów, konsole graficzne, mapy, wskaźniki KPI oraz spersonalizowane widoki wspomagają wizualizację i analizę danych. Pozwala to na świadome podejmowanie decyzji dotyczących naszego portfolio nieruchomości.

Funkcjonalności i raporty obejmują:

 • Zarządzanie budynkami, budowlami oraz gruntami wg typu nieruchomości
 • Powierzchnie budynków/gruntów wg typów nieruchomości/przedziału czasu
 • Powierzchnie budynków/gruntów wg przedziału czasu i lokalizacji
 • Dostępność powierzchni budynków/gruntów wg przedziału czasu i lokalizacji
 • Konsole budynków, budowli oraz gruntów
 • Grupowanie danych wg lokalizacji geograficznej, wykorzystania powierzchni oraz dostępności
 • Analizy z uwzględnieniem czasu
 • Wskaźniki KPI
 • Możliwość drążenia szczegółów (drill down)
 • Narzędzia graficzne do wskazywania i prezentacji lokalizacji na mapach
 • I wiele więcej