Centralizacja i uproszczenie procesu definiowania, alokacji oraz potwierdzania przypisania kosztów, daje możliwość efektywnego zarządzania kosztami

Właściwe zarządzanie kosztami wykorzystania powierzchni może być zarówno przewagą konkurencyjną, jak i dużym wyzwaniem organizacyjnym, jeżeli organizacja nie posiada scentralizowanego repozytorium danych i właściwego narzędzia analitycznego. Aplikacja Zarządzanie kosztami daje zarządcom nieruchomości i administratorom umów narzędzie do centralnego wprowadzania, alokacji i zatwierdzania kosztów eksploatacji nieruchomości. Pozwala to na zredukowanie kosztów administracyjnych i usprawnienie podejmowania decyzji. Aplikacja posiada intuicyjny kreator do zarządzania kosztami od poziomu pojedynczych faktur, poprzez zagregowane koszty, aż do ich ostatecznej alokacji. Dostępne są również różnorodne narzędzia do wielowymiarowej analizy kosztów.

Funkcjonalności i raporty obejmują:

  • Raport Cash Flow
  • Raporty kosztów
  • Podgląd kosztów okresowych wg umów najmu/budynków/nieruchomości/kont
  • Podgląd kosztów planowanych wg umów najmu/budynków/nieruchomości/kont
  • Podgląd kosztów rzeczywistych wg umów najmu/budynków/nieruchomości/kont
  • Podgląd kosztów czynszu wg umów najmu
  • Podgląd wydatków czynszowych wg umów najmu
  • Podgląd przychodów czynszowych wg umów najmu
  • I wiele więcej