Wsparcie automatycznego wyznaczania kluczy podziałowych opartych na powierzchniach daje możliwość szybszego alokowania kosztów oraz bardziej efektywnego zarządzania powierzchniami

Gdy kierownicy departamentów są obciążani wewnętrznie za wykorzystywaną powierzchnię biurową, stają się bardziej skłonni to redukcji jej nieefektywnego wykorzystywania. Wyeliminowanie takiej, niepraktycznie wykorzystywanej przestrzeni we wszystkich departamentach w całej organizacji prowadzi, nie tylko do znaczących oszczędności samej powierzchni, ale także w powiązanych z nią kosztów takich jak media, utrzymanie czystości, podatki od nieruchomości i wiele innych. Aplikacja webowa Rozliczenie powierzchni systemu ARCHIBUS dostarcza narzędzi do konfigurowania, kalkulacji oraz raportowania kosztów powierzchni. Skutkuje to poprawą efektywności wykorzystania powierzchni i mniejszymi kosztami dla całej organizacji, jak również usprawnia przepływ informacji o dostępnej powierzchni, co z kolei wspomaga długoterminowe planowanie i podejmowanie decyzji.

Funkcjonalności i raporty obejmują:

  • Podgląd szczegółowego rozliczenia wg departamentów
  • Podgląd sprawozdania finansowego wg departamentów
  • Podgląd raportu rozliczenia
  • Podgląd pozostałej powierzchni
  • Podświetlenie wspólnych powierzchni pomieszczeń/grup
  • I wiele więcej