Rozliczenie kosztów z podziałem na najemców, wystawienie faktur oraz weryfikację płatności zorganizowane w systemie, daje możliwość efektywnego zarządzania portfolio, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów na niskim poziomie

System wspiera obsługę nieruchomości komercyjnych o różnym przeznaczeniu, zarówno nieruchomości biurowe, centra handlowe jak i obiekty produkcyjne, i magazynowe. Każdy rodzaj obiektu ma swoją specyfikę, która jest uwzględniona w aplikacji, a na etapie jej wdrożenia, dodatkowo dostosowywana jest dla konkretnej organizacji.

Aplikacja wspiera efektywne zarządzanie najmem, przy maksymalnej automatyzacji procesu cyklicznego fakturowania najemców z uwzględnieniem wielowalutowości, wielu tabel kursowych, oraz wielojęzyczności. Dla obiektów, gdzie wymagane jest rozliczenia kosztów związanych z eksploatacją (Service Charge), oferujemy automatyczne mechanizmy. Dają one możliwość maksymalnego skrócenia wymaganego czasu oraz przejrzystość w raportowaniu rozliczeń dla najemców.

Ze względu na zmieniające się oczekiwania oraz możliwości technologiczne, oferujemy naszym klientom również generowanie faktur elektronicznych.

Możliwość wyszukania faktur, dat płatności, powiązanych kosztów, parametrów umownych oraz płatności w jednym systemie