Uproszczenie oraz automatyzacja zarządzania procesem planowania przeglądów okresowych, wspiera proaktywne zarządzanie kluczowymi procesami technicznymi w organizacji

Automatyzacja oraz usprawnienie procesu przeglądów okresowych, umożliwiająca minimalizację przestojów, kosztów serwisowych oraz utrzymanie kluczowych zasobów we właściwym stanie technicznym. Aplikacja Przeglądy okresowe systemu ARCHIBUS pomaga w efektywnym zarządzaniu technicznym utrzymaniem budynków i urządzeń, poprzez ustandaryzowanie procedur i efektywne wykorzystania zasobów. Aplikacja Przeglądy okresowe daje użytkownikom możliwość aktywnego planowania przeglądów, optymalizowania zasobów oraz analizowania kluczowych wskaźników. Ułatwienie i poprawa procesu realizacji przeglądów okresowych pozwala na zmniejszenie kosztów, minimalizację przestojów w pracy, wydłużenie cykli życia urządzeń oraz poprawę planowania.

Funkcjonalności i raporty obejmują:

  • Procedury wg wymaganych specjalizacji techników
  • Obsługa zgłoszeń i zleceń przeglądów okresowych
  • Raportowanie zbliżających się oraz przeterminowanych przeglądów
  • Roczne plany przeglądów okresowych, w podziale na tygodnie
  • Planowanie zapotrzebowania na zasoby
  • Historia utrzymania budynków i urządzeń
  • Analiza awaryjności urządzeń
  • Analiza efektywności kontrahentów i techników
  • I wiele innych