Aplikacja wspiera zarządzanie powierzchniami w przyszłych okresach, na podstawie danych historycznych oraz nowych oczekiwanych parametrów

Organizacje podlegają ciągłym zmianom związanym z ekspansją, przejęciami, wzrostem lub modernizacją. Aplikacja Zarządzanie Strategiczne (Strategic Master Planning) wspiera je, aby lepiej dopasowywać wymagania dotyczące powierzchni i infrastruktury do zmieniających się wymagań organizacyjnych, poprzez zaawansowane analizy danych historycznych oraz oczekiwanych parametrów.  Przy pomocy aplikacji Zarządzanie Strategiczne łatwiej można przygotować analizy krótko, średnio oraz długoterminowe wraz z szacowanymi kosztami, aby maksymalizować efektywność organizacji w okresie zmian.

Funkcjonalności i raporty obejmują:

 • Raport Stack Plan
 • Analiza różnic (Gap Analysis)
 • Alokacja wg lokalizacji
 • Alokacja wg struktury organizacyjnej
 • Alokacja wg dat
 • Porównanie scenariuszy portfolio wg analiz luk
 • Porównanie scenariuszy portfolio wg wymagań
 • Koszty i ilość pracowników
 • Szczegóły wymagań powierzchni
 • Proponowane przeprowadzki
 • Współczynniki alokacji wg budynków
 • Współczynniki alokacji wg pięter
 • Dostępne powierzchni
 • I wiele więcej