Optymalne wykorzystanie powierzchni oraz elastyczne zarządzanie zmianą wspiera procesy rozwoju, ekspansji lub modernizacji przedsiębiorstw

Szybki dostęp do aktualnej informacji o lokalizacji pracowników bywa często poważnym wyzwaniem dla organizacji, szczególnie tych, gdzie występują częste przeprowadzki lub które są w trakcie reorganizacji. Aplikacja Personel i obłożenie systemu ARCHIBUS daje managerom narzędzie do pozyskania niezbędnych informacji z centralnego repozytorium poprzez webowy interfejs i łączy informacje o pracownikach z powierzchniami oraz podkładami graficznymi planowania powierzchni. W rezultacie otrzymujemy raportowanie wzbogacone o informacje o ilości pracowników, średniej powierzchni pomieszczeń na pracownika, dostępności pomieszczeń i stanowisk pracy, wskaźniki zajętości oraz inne istotne dane niezbędne do efektywnego zarządzania całkowitymi kosztami eksploatacji powierzchni.

Funkcjonalności i raporty obejmują:

 • Konsola zarządzania powierzchnią
 • Podgląd pracowników wg: lokalizacji, wydziałów i departamentów, standardów
 • Podgląd średniej powierzchni na pracownika wg: kategorii i typów pomieszczeń, Standardów pomieszczeń
 • Podgląd analiz powierzchni departamentalnej pracowników wg: budynków, pięter, lokalizacji
 • Lokalizacja pracowników
 • Podgląd wolnych pomieszczeń
 • Podświetlenie wolnych pomieszczeń
 • Podgląd dostępnych stanowisk prac,
 • Przypisywanie pracowników do dostępnych pomieszczeń
 • Podgląd planów zajętości
 • I wiele więcej