Ocena oraz efektywne zarządzenie stanem urządzeń i infrastruktury zmniejsza ryzyka oraz podpowiada pracownikom, w jakich zakresach wymagane jest podjęcie działań

Korzyści:

  • Ogranicza ryzyko poprzez ustalanie priorytetów w celu korekty, w oparciu o obiektywne środki i potrzeby organizacyjne
  • Umożliwia proaktywną identyfikację braków w celu przedłużenia okresu użytkowania usług
  • Pokazuje, w jaki sposób koszty są powiązane z działaniami korygującymi, w celu uzasadnienia budżetów
  • Obniża koszt administracyjny poprzez ustalenie oceny procesu zamknięcia pętli i kosztów procesu rozstrzygania

Czy można uzasadnić zwiększenie konserwacji odłożonej i wydatków na odnowienie kapitału na podstawie statycznych i prawdopodobnie nieaktualnych informacji? Narzędzie do oceny stanu technicznego ARCHIBUS zapewnia obiektywny, dynamiczny proces oceny aktywów fizycznych, w celu ułatwienia działań korygujących, w oparciu o łagodzenie ryzyka i priorytety operacyjne. Korzystanie z dokładnego, terminowego repozytorium w ramach oceny stanu może przyczynić się do zwiększenia żywotności aktywów, zminimalizowania kosztownych przestojów, zmniejszenia kosztów administracyjnych oraz usprawnienia procesów planowania kapitału i budżetowania. Po pomyślnym wdrożeniu można uzyskać ulepszone wskaźniki warunkowej kondycji przy niższym obłożeniu całkowitym.

Sprawdzaj warunki w terenie, wskaż elementy priorytetowe i przeanalizuj szczegółowe informacje, aby móc podjąć natychmiastowe działania usprawniające