Wzrost efektywności wykorzystania elastycznych stanowisk pracy poprzez planowanie współdzielonych stanowisk pracy.

Korzyści:

  • Obniża koszty nieruchomości oraz wszelkie związane z tym koszty, dzięki poprawie wykorzystania przestrzeni i umożliwieniu dyspozycji nadmiaru zapasów
  • Zmniejsza całkowitą emisję dwutlenku węgla i koszty operacyjne w oparciu o mniejsze, bardziej wydajne ślady obiektów wynikające z lepszego wykorzystania przestrzeni,
  • Zapewnia elastyczność, która pozwala ulokować mobilną siłę roboczą i zwiększyć satysfakcję pracowników
  • Pozwala na łatwe wdrożenie obciążeń zwrotnych, aby zachęcić do odpowiedzialnego i efektywnego wykorzystania przestrzeni

W wielu organizacjach 50% powierzchni biurowej często jest niewykorzystane, co powoduje większą niż konieczna emisję dwutlenku węgla, a to wiąże się ze zwiększonymi kosztami. ARCHIBUS Hoteling umożliwia organizacjom w pełni wykorzystać istniejącą przestrzeń; potencjalnie zmniejszyć przestrzeń, a także obniżyć emisje dwutlenku węgla i koszty operacyjne związane z wykorzystywaną przestrzenią. Wspiera tymczasowe alokacje na miejsca pracy dla dynamicznych zespołów projektowych i umożliwia realizację coraz bardziej popularnych inicjatyw telepracy. Dodatkowo hoteling upraszcza wdrażanie ograniczeń w obrębie przestrzeni wspólnej, co dodatkowo sprzyja efektywności wykorzystywania przestrzeni i odpowiedzialności za koszty związane z jej wykorzystywaniem.

Dzięki aplikacji Hoteling, organizacje mogą szybko wyszukać i zarezerwować wymaganą liczbę pomieszczeń w konkretnych przedziałach czasowych, w określonych miejscach, optymalizując wykorzystanie przestrzeni i zwiększając wydajność pracowników korzystających z przestrzeni, podwykonawców, telepracowników lub tymczasowych zespołów projektowych