Zarządzaj złożonymi wymaganiami dotyczącymi zgodności, w celu zmniejszenia ryzyka, zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i zmniejszenia obciążeń administracyjnych

Zarządcy nieruchomości są odpowiedzialni za zapewnienie bezpiecznych i wydajnych środowisk pracy. Oznacza to, że często muszą zmierzyć się z wieloma przepisami, zróżnicowanymi harmonogramami, kosztami i konsekwencjami dla organizacji. W przeciwieństwie do arkuszy kalkulacyjnych lub innych niezintegrowanych narzędzi, oparty na sieci ARCHIBUS zapewnia bardzo skalowalne rozwiązanie. Umożliwia ono łatwy i efektywny dostęp do dużej liczby danych i rejestrów, związanych ze zgodnością z przepisami oraz procesami. Pomaga to zmniejszyć koszty administracyjne i zapobiega kosztownym zakłóceniom, takim jak uszkodzenia ciała, mienia, czy zakończenie działalności, które mogą wynikać z niewystarczającej wiedzy odnośnie dobrych praktyk w zakresie zgodności z przepisami i procesami. Zarządzanie zgodnością z ARCHIBUS pomaga znacznie zmniejszyć ryzyko, w celu ochrony reputacji organizacji i zwiększenia wartości

Korzyści:

  • Zapewnia bezpieczne, produktywne środowisko pracy, poprzez wdrożenie zorganizowanego procesu, w celu przestrzegania przepisów i/lub najlepszych praktyk
  • Ogranicza prawdopodobieństwo działań regulacyjnych, w tym grzywien pieniężnych i/lub kosztownych postępowań sądowych wynikających z niewłaściwego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
  • Obniża całkowity koszt utrzymania kompleksowego, uzasadnionego programu zgodności, zmniejszając czas administracyjny spędzony na gromadzeniu danych, powiadomieniach i zarządzaniu dokumentami
  • Pomaga zmniejszyć liczbę incydentów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem środowiska pracy (BHP) oraz związanymi z nimi ubezpieczeniami, identyfikując i poprawiając luki w zgodności