Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie powierzchniami jest istotne z punktu widzenia efektywności organizacji, gdzie pracownicy korzystają z miejsc pracy realizując swoje codzienne obowiązki. Dzięki aplikacjom z portfela ARCHIBUS, organizacja może efektywnie zarządzać powierzchniami w połączeniu ze strukturą organizacyjną, lokalizacją pracowników, stanowiskami pracy, wspierać zarządzanie przeprowadzkami oraz alokacją powierzchni biurowej na kolejne okresy. System wspiera również osiąganie celów biznesowych związanych z efektywnością powierzchni, zużycia mediów, czy naliczeń podatkowych. ARCHIBUS wspiera również samodzielne zarządzanie stanowiskami pracy, rezerwacje sal konferencyjnych, zgłoszenia pracownicze przy pomocy aplikacji mobilnej z zakresu pakietu Workplace Management.

Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Efektywne zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi wymaga kompletnego i elastycznego narzędzia informatycznego, które wspomaga wszystkie procesy w tego typu nieruchomościach, w szczególności te, które dotyczą zarządzania procesami związanymi z najemcami w nieruchomościach, jak: centra handlowe, biurowce czy nieruchomości przemysłowe. ARCHIBUS wspiera wszystkie procesy związane z nieruchomościami komercyjnymi różnego rodzaju, w tym: zarządzanie umowami najmu, naliczeniami przychodów, rozliczaniem kosztów, fakturowaniem, windykacją oraz raportowaniem i planowaniem.

Facility Management

Facility Management to kompleksowe podejście do zarządzania nieruchomościami i udogodnieniami, w celu realizacji procesów biznesowych organizacji. ARCHIBUS wspiera wszystkie zakresy związane z procesami zarządzania nieruchomościami i infrastrukturą na jednej, wspólnej platformie.

Facility Management
Zarządzanie infrastrukturą i wyposażeniem

Zarządzanie infrastrukturą i wyposażeniem

ARCHIBUS wspiera zarządzanie środkami trwałymi, wyposażeniem oraz urządzaniami i meblami w jednej, przejrzystej strukturze. Kompletne zarządzanie infrastrukturą i wyposażeniem zaczyna się od wsparcia procesu inwentaryzacji (lub okresowych audytów) poprzez przypisanie osób odpowiedzialnych za dany element wyposażenia, po zarządzanie jego wartością  oraz dokumentami z nim powiązanymi; gwarancjami, ubezpieczeniami. Aplikacja jest również połączona z innymi funkcjami w systemie ARCHIBUS, dzięki czemu z poziomu wyposażenia można np. planować prace lub zgłaszać usterki.

Zarządzanie stanowiskami pracy

Zarządzanie stanowiskami pracy jest coraz bardziej istotne w organizacjach, gdzie coraz więcej funkcji jest przekazywanych użytkownikom. Sprawia to, że mogą oni samodzielnie wspierać procesy administracyjne, związane z efektywnym zarządzaniem powierzchniami i stanowiskami pracy. System wspiera efektywne zarządzanie rezerwacjami sal konferencyjnych,  procesem przeprowadzek, ruchomymi miejscami pracy (hot desking), zapotrzebowaniem na nowe stanowiska pracy, czy innym potrzebom pracowniczym. Aplikacja jest dostępna zarówno w wersji webowej jak i mobilnej, dedykowanej dla organizacji zwinnych, gdzie pracownicy samodzielnie realizują dużą część obsługi związanej z zarządzaniem stanowiskami pracy.

Zarządzanie stanowiskami pracy
Obsługa Techniczna

Obsługa Techniczna

ARCHIBUS w sposób kompleksowy wspiera zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą od strony technicznej. W systemie zgromadzone są pełne informacje o wszelkich zdarzeniach technicznych, takich jak przeglądy okresowe czy konserwacje, jak i obsługa awarii i usterek. System wspiera również większe prace i remonty, gdzie istotne jest zarządzanie budżetem, zakresem oraz harmonogramem. Obsługa zgłoszeń technicznych może być również realizowana poprzez aplikację mobilną. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z narzędzi telefonu, między innymi z aparatu oraz aplikacji w trybie offline.