Skontaktuj się z nami

ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa

Wyślij wiadomość

Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa Exorigo-Upos S.A. (ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000216709., NIP: 9281838767, REGON: 971302261.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować drogą elektroniczną: ochronadanych@exorigo-upos.pl, telefonicznie pod numerem 605 530 279 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 lub korespondencyjnie na adres ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.

Twoje dane będziemy przetwarzać w celu odpowiedzi na zapytanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”) - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, do momentu ustania przydatności.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. W dowolnym momencie możesz uzyskać dostęp do ich treści, sprostować je oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania lub zlecić ich usunięcie. Masz również prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich przeniesienia. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z powyższymi informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zasadami przetwarzania moich danych przez Grupę Exorigo-Upos S.A.